บริการอบรม จัดชุดอุปกรณ์

  • บริการ จัดชุดหุ่นยนต์ สั่งทำ หรือแบบสำเร็จ
  • บริการ จัดชุดเขียนโปรแกรม ชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ตามหน่วยการเรียนรู้ หรือ การทดลองในสาขาแบบต่างๆ
  • บริการ สร้างตัวอย่าง ต้นแบบสำหรับการสอน การทดลอง กิจกรรมนอกสถานที่
  • บริการ หาอุปกรณ์ สั่งอุปกรณ์ เครื่องมือ IC หรือ อื่นๆ ที่หาซื้อไม่ได้ หรือ ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
  • บริการ อบรม หน่วยงาน หรือ ค่ายกิจกรรมต่างๆ ตลอดจน อบรมคณะครูเพื่อนำไปต่อยอด สร้างหน่วยการเรียนรู้
  • บริการ จัดค่ายกิจกรรม อบรม กิจกรรมสร้างแรงบรรดาลใจ กิจกรรมคิดวิเคราะห์ กิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบเทคโนโลยีที่สนุก และมีความรู้เชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรียน

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม

คุณวิทวัส 095-250-9420 (TRUE)

LINE ID : @wvx1566a

 WeChat Image_20170717163135 WeChat Image_20170717163133 WeChat Image_20170717163131 WeChat Image_20170717163130 WeChat Image_20170717163127 WeChat Image_20170717163124 20161030_171715 WeChat Image_20170717163212 WeChat Image_20170717163220 WeChat Image_20170717163207 WeChat Image_20170717163146 WeChat Image_20170717163154 WeChat Image_20170717163156 WeChat Image_20170717163204 WeChat Image_20170717163205 WeChat Image_20170717163144 WeChat Image_20170717163141 WeChat Image_20170717163140 WeChat Image_20170717163138