ติดต่อเรา

  • รับทำเครื่องจักร(Machine), ระบบอัตโนมัติ(Automation), หุ่นยนต์(Robot)
  • ออกแบบระบบ อัตโนมัติ, นิวเมติกส์ (Pneumatic), ไฮดรอลิกส์(Hydraulic)
  • รับเขียนโปรแกรมควบคุมทำ GUI ด้วย VC++
  • รับทำวงจรควบคุม, วงจรต่างๆ ออกแบบ schematic, สั่งทำ PCB  พร้อมประกอบใช้งาน
  • รับเขียนโปรแกรม Microcontroller (PIC, DsPIC, STM8, STM32, MCS-51, AVR, ARM, Arduino) ด้วย ภาษา C

สอบถามรายละเอียด

คุณวิทวัส 095-250-9420 (TRUE)
Email : Promicrotech.th(แอด)gmail.com
LINE ID : @wvx1566a

QR

** อีเมล์ แทน (แอด) ด้วย @ **